info@balmy.com.tr

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sosyal Sorumluluk Politikamız

 • Balmy Tüketim Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi olarak amacımız ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize artan kalitede sunmaktır.
 • Başarımız ve kalitemiz geleneklerimize bağlı olmaktan kaynaklanmaktadır.
 • İşimizin sürdürülebilir olması için çalışanlarımıza ve ailelerine sürekli destek sağlayıp çevremizi korumaktayız.
 • Başarımızın sürekliliğini sağlamak için en son teknolojilere yatırım yapmaktayız.
 • Çalışanlarımızın çıkarlarını gözetmek için yerel ve uluslararası kurallara uymaktayız.
 • Çalışanlarımızın bütün haklarını korumak ve onlara uygun çalışma ortamı sağlamakla şirketimizin sosyal performansını ve verimliliğini arttırarak müşterilerimize en yüksek kalitede en uygun fiyatlarda ürün sunmaktayız.
 • Sosyal ve Çevresel hedeflerimize ulaşabilmek için sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz. Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda tüm çalışanlarımızın görev ve sorumlukları belirlediğimiz bu hedeflere paralel olarak belirlenmiştir.
 • Şirketimizde cinsiyet, din, dil, ırk gözetilmeksizin bütün çalışanlarımıza eşit haklar ve fırsatlar verilmektedir. Şirketimiz ayrımcılığın her türünü önlemeye kesinlikle kararlıdır.
 • Bütün çalışanlarımız ortak başarımız için şirketimizde gönüllülük esasına göre çalışmaktadırlar. Bu çerçevede baskıcı ve zorla çalıştırma’ya kesin olarak taviz verilmemektedir.
 • Çocuklar her ailenin baştacı ve ülkemizin geleceğidir. Onların eğitimi ülkemizin ve bizlerin gelecekteki başarımızın garantisidir. Bu sebeple şirketimizde 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılmamaktadır.
 • Etik, şeffaflık ve çeşitliliğine dayalı kurumsal yönetim uygulamaları gerçekleştirmek ve tüm paydaşlarla güven yaratan istikrarlı ilişkiler inşa etmek için temel unsurları şeffaflık, doğruluk ve sadakate dayalı iletişim kurmak.
 • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ortaklarının ülke ve bölge çapındaki kapsamını göz önünde bulundurarak ticari uygulamalarımızın ve kamu hesap verilebilirliğimizin küresel erişimini tanıyoruz.
 • Şirketimizde çalışma saatleri yasalar çerçevesinde belirlenmiş olup yüksek oranda fazla mesai uygulaması yapılmamaktadır. Fazla mesainin gerekli olduğu fazla iş yükü gibi hallerde yasal limitler aşılmadan fazla mesai uygulanmaktır. Bütün çalışanlarımız mesai yapmak konusunda eşit haklara sahiptir ve hiçbir çalışan mesaiye kalma konusunda zorlanamaz. Çalışanlarımıza haftada 2(iki) gün izin verilmektedir.
 • Balmy Tüketim Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi olarak çalışanlarımıza yasaların belirlediği asgari ücret ödenmektedir. Hedefimiz çalışanlarımızın refahını artırabilecek, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bir miktar tasarruf sağlayabilecek miktarda ücret ödeyebilmektir.
 • Şirketimiz çalışanlarına sağlıklı, güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Bütün makine ve ekipmanlarımız periyodik olarak kontrol edilmekte ve bakımları yapılmaktadır. Çalışanlarımıza kişisel güvenlik gereçleri sağlanmakta ve şirket içinde ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Çalışanlarımız bizim ortaklarımızdır. Bu sebeple kendi temsilcilerini seçme özgürlüğüne sahiptirler. Şirket olarak çalışanlarımızın tüm şikayetlerini dinlemeyi ve bunlara çözüm bulmayı ilke edinmiş bulunmaktayız.
 • Bütün taşeron ve tedarikçilerimiz(alt üreticiler) politikamızda belirtilen prensipleri kendi tesislerinde uygulamakla yükümlüdür. Uygulamalar şirketimizce periyodik olarak kontrol edilmektedir.

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met condimentum estibulum issim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.